9

گاهی دلتنگ خود می شوم....آنقدر که میخواهم در اغوش بگیرم این خود را تا ز بیخودی به خود آیم...

خود همان ست که روزهاست ز یادم رفته ....

پ ن: باران ببار آرام بر دل ما....

پ ن: احساس میکنم تنهام...

پ ن: لبخند بر آسمان این شهر غبار گرفته...

پ ن: دست هایم واژه هایت را فراموش کرده ند...

پ ن:دیگر ع ا ش ق نمیشوم...

پ ن: خدا...

پ ن : شروع!

/ 0 نظر / 2 بازدید